Badania właściwości elektrostatycznych prowadzone w Zakładzie Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz znaczek ILAC

Elektryczność statyczna

Elektryczność statyczna jest zjawiskiem powszechnym, a związana jest z powstaniem nadmiarowych ładunków elektrycznych. Nadmiarowe ładunki elektrostatyczne powstają podczas tarcia, rozdzielania lub indukcji. Wyładowania elektrostatyczne niosą za sobą negatywne skutki zarówno dla człowieka jak i urządzeń (szczególnie urządzeń elektronicznych) i wyrobów. Wyładowania elektrostatyczne niosą zagrożenie wybuchu i pożaru w strefach potencjalnie wybuchowych oraz zniszczenia przyrządów czułych na wyładowania (tzw. ESDS).

Wraz ze wzrostem produkcji tworzyw sztucznych na poziomie: 1 mln ton w 1950 roku, 100 mln ton w 1990 roku, 265 mln ton w 2010 roku, rośnie zagrożenie ze strony elektryczności statycznej. Również ze wzrostem minimalizacji urządzeń, wzrostem zaawansowania technologicznego, rozwojem techniki oraz związanym z tym pojawianiem się stref zagrożonych wybuchem wzrasta ryzyko niszczących skutków wyładowania elektrostatycznego. W elektrostatyce wprowadzono podział materiałów na trzy grupy: materiały przewodzące, materiały rozpraszające i izolatory. Kryterium podziału jest rezystancja powierzchniowa (RS): materiały przewodzące wykazują rezystancję powierzchniową <105Ω, materiały rozpraszające >105Ω i <109Ω a izolatory >109Ω.
Tworzywa sztuczne, które zakwalifikowano do izolatorów elektrycznych, są coraz częściej stosowane z uwagi na o wiele niższe koszty.

Wykonujemy badania i pomiary właściwości antystatycznych wyrobów i urządzeń.

Posiadamy doświadczoną, profesjonalna kadrę badawczą, której kompetencje potwierdzone są certyfikatami i uprawnieniami.

Badania laboratoryjne

Wykonujemy znormalizowane badania próbek materiałów i wyrobów w komorze klimatycznej w nadzorowanych warunkach klimatycznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy urządzeń, obiektów i instalacji wszędzie tam gdzie wymaga tego polskie prawo oraz tam gdzie dochodzi do zagrożenia ze strony ESD.

ZOBACZ WIĘCEJ

Strefy EPA

Projektujemy, realizujemy oraz wykonujemy kontrole i audyty stref EPA (ESD Protected Area).

ZOBACZ WIĘCEJ

ESD

Elektryczność statyczna i wyładowania elektrostatyczne (ESD) są zjawiskami powszechnymi, otaczającymi nas podczas wielu czynności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ocena zgodności

Na życzenie zleceniodawcy uzyskane podczas badań parametry odnosimy do kryteriów odpowiednich norm i ustaw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uprawnienia

Wykwalifikowany zespół ekspertów, ponad 10 letnie doświadczenie oraz kompetencje potwierdzone świadectwami, certyfikatami i zdobytymi uprawnieniami.

ZOBACZ WIĘCEJ