Badania laboratoryjne

wdt_ID NORMA OBIEKT BADAŃ
1 PN-EN ISO 284:2013-06 Taśmy transporterowe
2 PN-EN 1149-1:2008 Odzież ochronna
3 PN-EN 1149-2:1999 Odzież ochronna
4 PN-E 05203:1992 Urządzenia w atmosferach wybuchowych
5 PN-EN ISO 8031:2010 Rury i węże
6 PN-EN 16350:2014-08 Rękawice ochronne
7 PN-EN 50540:2010 Materiały metalowe i przewodzące
8 PN-EN 60079-0:2013-03 Urządzenia w atmosferach wybuchowych
9 PN-EN 60079-32:2015-08 Urządzenia w atmosferach wybuchowych
10 PN-EN 61340-2-1:2015-12 Materiały stałe
11 PN-EN 61340-2-3:2016 Materiały, wyroby i urządzenia antystatyczne
12 PN-EN 61340-4-1:2006 Wykładziny podłogowe i gotowe podłogi
13 PN-EN 61340-4-3:2003 Obuwie
14 PN-EN 61340-4-5:2006 Układ obuwie podłoga z udziałem człowieka
15 IEC 61340-4-9:2016 Odzież antyelektrostatyczna
16 IEC 61340-4-10:2012 Materiały, wyroby i urządzenia antystatyczne
17 PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Urządzenia nieelektryczne w atmosferach wybuchowych

Opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań.

Opis stanowiska badawczego

Badania właściwości elektrostatycznych, zgodnie z wymaganiami aktów normalizacyjnych, przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach klimatycznych. Podczas klimatyzacji a potem podczas badań kontroluje się wilgotność względną i temperaturę powietrza. W większości realizowanych metod badawczych temperatura otoczenia powinna wynosić 23±2 oC. Wymagana podczas klimatyzacji i badań wilgotność względna powietrza zawiera się w przedziale od 12 do 65±3 % RH.

Komorę klimatyczną zaprojektowano tak, aby było możliwe wejście i wyjście z niej bez zaburzania warunków klimatycznych panujących wewnątrz. W tym celu komorę zlokalizowano w pomieszczeniu, które jest jednocześnie śluzą do komory – co pokazano na rys. 1. W śluzie zainstalowano urządzenia klimatyczne utrzymujące w niej takie same warunki klimatyczne jak w komorze. W celu wykonania badań wchodzi się najpierw do śluzy, w której należy odczekać krótki czas rzędu 1 min. w celu stabilizacji warunków, po czym można otworzyć drzwi do komory, nie zaburzając parametrów panujących w środku.

Rysunek 1. Schemat komory klimatycznej i śluzy otaczającej komorę (1 – ściany śluzy, 2 – ściany komory klimatycznej, 3 – drzwi wejściowe do śluzy z zewnątrz, 4 – okno do podglądania próbek podczas klimatyzacji w komorze, 5 – drzwi wejściowe do komory klimatycznej).

Uzyskanie określonych parametrów pracy następuje po około trzydziestu minutach od rozruchu urządzeń klimatycznych. Urządzenia klimatyczne są w stanie utrzymywać temperaturę w zakresie od 16 do 30 oC oraz wilgotność względną w zakresie od 8 do 80 % RH.