Dlaczego my?

W 2009 roku w ówczesnym Zakładzie Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach uruchomiono stanowiska do badań właściwości elektrostatycznych wyrobów. Pracownia wykonuje badania i pomiary właściwości antystatycznych wyrobów i urządzeń. Oferowane metody badawcze zgodne są z polskimi i europejskimi normami. W pracowni prowadzone są również badania naukowe z zakresu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ang. ElectroStatic Discharge – skrót ESD). Głównym elementem stanowiska do badań jest komora klimatyczna, w której w ściśle określonych i narzuconych przez normy warunkach klimatycznych klimatyzuje się próbki oraz przeprowadza badania.

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz znaczek ILAC.

Posiadamy doświadczoną, profesjonalna kadrę badawczą, której kompetencje potwierdzone są certyfikatami i uprawnieniami.

dr inż. Przemysław Kędzierski
Przewodniczący Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP
Przewodniczący Komitetu Technicznego 143 PKN ds. Elektryczności Statycznej
Certyfikowany Koordynator ESD
Audytor wewnętrzny
Specjalista SEP w dziale elektrostatyka
Uprawnienia elektryczne dozoru i eksploatacji do 1kV

mgr inż. Adam Szopa
Certyfikowany Koordynator ESD
Uprawnienia elektryczne dozoru i eksploatacji do 1kV