Ocena zgodności

Jako jedyne laboratorium badawcze w Polsce posiadamy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na opinie i interpretacje formułowane na podstawie uzyskanych wyników badań. Oznacza to, że poza wykonaniem badań możemy dokonać oceny wyrobu, odnieść do kryteriów, wypowiedzieć się na temat zastosowania wyrobu.

Poniżej najczęściej wykorzystywane przepisy prawa polskiego, europejskiego oraz normy z kryteriami, wymaganiami oraz klasyfikacją w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną.

wdt_ID USTAWA AKT WYKONAWCZY WYMAGANIE
wdt_ID DYREKTYWA AKT IMPLEMENTUJĄCY WYMAGANIE
wdt_ID NORMA TYTUŁ